Over

Cameraclub Halle vzw is een vereniging van en voor amateurfotografen en heeft tot doel culturele, artistieke en technische activiteiten te organiseren binnen het kader van de fotografie.
De club staat open voor beginners en gevorderden.

Ontstaan : 1956

Vergaderingen :

• lokaal : hoek Kasteelstraat / Dreef – Essenbeek-Halle
• frequentie : 4 maal per maand op maandagavond om 19:30 uur
• één gewijd aan de fotografie op papier (monochrome/kleur)
• twee gewijd aan het geprojecteerde beeld (digitaal)
• één gewijd aan geavanceerde editeer-technieken of gastsprekers

Inhoud :

• bespreken van het werk van de leden inzake
• techniek, inhoud, creativiteit, presentatie, …
• demonstreren, informeren over alles wat fotografie betreft
• lesmomenten

Andere activiteiten :

• praktijk in studio, op locatie, photo-shoots, …
• bijwonen en organiseren van lessen, demonstraties
• bezoeken aan musea, fototentoonstellingen
• maandelijkse foto-uitstap
• jaarlijkse fototentoonstelling in de Oude Post
• permanente fototentoonstelling in de stadsbibliotheek

Filosofie :

Iedereen fotografeert naar eigen tempo en inzicht.
Geen uniforme clubvisie, wel ondersteuning.
Fotografie is creativiteit, een persoonlijk
expressie middel. Ze laat zich niet vatten in normen en puntenstelsels.
Wedstrijdfotografie is dus geen prioriteit maar wordt wel occasioneel beoefend.
Vooral tentoonstellingsbezoek en persoonlijk contact met andere fotografen worden gepromoot.

De club staat open voor iedereen tegen een miniem lidgeld.